שרותי סיעוד לזכאי חוק סיעוד​

גמלת סיעוד- מי זכאי:

הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו, בחיק משפחתו ובתוך הקהילה.
לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל פרישה הוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.
הזכאי לגמלה יבחר שירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים:
טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה.

חשוב לדעת!

שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד.

בדיקת יכולת התפקוד:

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקודו היומיומי, והוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.
כדי לקבוע את מידת התלות של הקשיש באדם אחר בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בבית הקשיש ויבדוק את יכולת התפקוד שלו. המעריך יתאם את הביקור עם הקשיש או עם איש הקשר שלו.

אופן הגשת התביעה:

את טופס התביעה לגמלת סיעוד יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים.
אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (בן משפחה, אפוטרופוס, עובד סוציאלי או אחות). בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ולצרף אליו אישורים על הכנסות. 

להלן פירוט 3 הרמות שנקבעו בשיעורי הגמלה

רמה 1 – מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, וכן מי שזקוק להשגחה זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 5 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.
למי שבוחר לבקר במרכז יום:
– יום ביקור שווה בערכו ל-2 שעות טיפול בבית.
– מספר הימים המרבי לביקור במרכז יום – 4.5 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות – 2 ימים בשבוע).
רמה 2 – מי שתלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה זכאי לגמלת סיעוד בשווי 16 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 8 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.
המעסיק מטפל ישראלי (ולא עובד זר) יקבל תוספת של 3 שעות שבועיות סה"כ 19 שעות שבועיות.
למי שבוחר לבקר במרכז יום:
– יום ביקור שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית.
– מספר הימים המרבי שאפשר לבקר במרכז יום – 5 ימים בשבוע, (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות – 2.5 ימים בשבוע).

רמה 3 – מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שזקוק להשגחה מתמדת. זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 9 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.המעסיק מטפל ישראלי יקבל תוספת של 4 שעות שבועיות סה"כ 22 שעות שבועיות. מס' הימים המירבי שאפשר לבקר במרכז יום – 5 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות – 3 ימים בשבוע). 

מרכז היום המומלץ במקרים של השגחה הינו מרכז יום "רקפת" שהינו מרכז יום ייעודי לקשישים הזקוקים להשגחה.

לקבלת מידע נוסף
השאירו פרטים:​